HMS


Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er en del av styrets oppgaver. HMS er systematiske tiltak som skal sikre all virksomhet Sammeiet organiserer ivaretar hensynet til liv og helse til beboere og deres gjester. HMS vedlikeholdes i henhold til helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. I nåværende styre er det styreleder og vaktmester som ivaretar denne oppgaven. Hvis dere ser noe som burde rettes på, vær snill og meld dette fra til styret.