Fartshump


Av hensyn til liv og helse har styret anskaffet en fartshump der hvor vi anså at trafikken tidvis hadde for høy hastighet.

Fartshump ved innkjøring
Fartshump ved innkjøring