Brannvern


Styret er ansvarlig for at brann- og elsikkerheten i bygningenes fellesområder er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom internkontrollsystem. Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er å ivareta sikkerheten til beboere, slik at de til enhver tid er trygge i sine nærområder. Forebyggende brannvern er en svært viktig del av internkontrollen i borettslag og sameier. De fleste branner utvikler seg veldig raskt. Fire ting er spesielt viktig i denne sammenheng:
- Beboerne må varsles om at det brenner så tidlig som mulig.
- Egnede slokkemidler må finnes lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen.
- Brannskillene må virke som forutsatt, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen.
- Beboerne må raskt og trygt kunne rømme den brennende bygningen.

Det er viktig at rømingsveier og utganger holdes ryddige slik at det er enkelt å komme seg ut. Videre bør alle beboere følge anvisningen på sortering av søppel. Det er spesielt viktig angående batterier. Polene bør teipes for å unngå gnister.

Ansvar for røykvarsler og slokkeutstyr

Det er Sameiet i samarbeid med eier som har ansvaret for at det blir montert røykvarsler og manuelt håndslokkeutstyr i hver boenhet. Eier kan komme i erstatningsansvar, hvis anskaffelse og montering ikke er fulgt opp. Det er eier av den enkelte boligenhet som har ansvaret for å vedlikeholde og kontrollere at slokkeutstyret og røykvarslerne er i orden. Det er viktig at vi i styret gjør beboere oppmerksom på det ansvar de selv har for vedlikehold.

Samleplass er ved parkeringsplass/carporter ved hver ende av Sameiet. Den første som ankommer samlingsplass starter med å skaffe seg oversikt over hvem som er kommet. Det er svært viktig å få vite om noen er savnet og eventuelt hvor de er savnet fra.

BRANNINSTRUKS FOR BOLIGSAMEIET JEVNEVEGEN

Varsle:
Ring 110, oppgi adressen og annen nødvendig informasjon, utløs brannalarm, varsle andre i bygget.

 

Redde:
Hjelp andre, forlat lokalet og still på samleplass.

 

Slukke:
Forsøk å slukke med nærmeste brannslukkingsutstyr. Hvis ikke mulig, lukk dørene og vinduene.

 

Rømme:

Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei. Gå til samleplass.

 

Hjelpe:

Ved behov skal du bistå ansvarlig personell og om nødvendig veilede brannvesenet.

 

 

110                 112                         113

BRANN       POLITI           AMBULANSE